Jak żyć dłużej? Wskazówki ukryte w genach… gryzoni?

Jak żyć dłużej

Jak żyć dłużej? Dobór naturalny wytworzył ssaki, które starzeją się w dramatycznie różnych tempach. Na przykład golce piaskowe mogą żyć do 41 lat, czyli niemal dziesięciokrotnie dłużej niż podobnych rozmiarów gryzonie, takie jak myszy.

Wpływ regulacji genów na długość życia

Nowe badania biologów z Uniwersytetu w Rochester sugerują, że klucz do dłuższego życia leży w mechanizmach regulujących ekspresję genów. Badacze przeanalizowali geny związane z długością życia. Odkryli zatem, że dwa systemy regulacji genowej – sieci okołodobowe i pluripotencjalne – są kluczowe dla długowieczności. Odkrycia te mają istotne implikacje zarówno by zrozumieć, jak długowieczność ewoluuje, jak i dla opracowania nowych terapii anty-agingowych.

Porównanie genów długowieczności

Badacze porównali wzorce ekspresji genów 26 gatunków ssaków, identyfikując tysiące genów związanych z maksymalną długością życia. Po drugie, długowieczne gatunki mają tendencję do niskiej ekspresji genów związanych z metabolizmem energetycznym i stanem zapalnym. Do tego wysoką ekspresję genów związanych z naprawą DNA, transportem RNA i organizacją szkieletu komórkowego. Według wcześniejszych badań cechy takie jak bardziej efektywna naprawa DNA i słabsza odpowiedź zapalna są charakterystyczne dla ssaków o długim czasie życia.

Jak żyć dłużej? Kontrola ekspresji genów

Badacze odkryli, że geny związane z metabolizmem energetycznym i stanem zapalnym są kontrolowane przez sieci okołodobowe. Oznacza to, że ich ekspresja jest ograniczona do określonych godzin dnia. Jak wiemy, geny związane z naprawą DNA, transportem RNA i mikrotubulami są kontrolowane przez sieć zaangażowaną w reprogramowanie komórek somatycznych w komórki embrionalne. Może to sprzyjać odnowie i regeneracji.

Dalsze badania nad tym jak żyć dłużej

Odkrycia te otwierają nowe perspektywy w badaniach nad długowiecznością i terapiami anty-agingowymi. Jak widać, badania wskazują, że kontrola ekspresji genów poprzez sieci okołodobowe i pluripotencjalne może być kluczowa dla dłuższego życia. Podsumowując, dalsze badania w tym obszarze mogą prowadzić do opracowania nowych strategii terapeutycznych, które mogą opóźnić proces starzenia się i zapobiec chorobom związanym z wiekiem.

Magdalena Starczak

Źródło: https://phys.org/news/2022-05-secret-longer-lifespan-gene-clue.html

Więcej artykułów:

Długowieczność: czy osiągnięcie wieku 110 lat jest możliwe?

Długowieczność a ograniczenia żywieniowe

Chcesz udostępnić nasz artykuł ?

Wystarczy, że podasz źródło: szczesliwie.pl