Jest nowa definicja zespołu long-COVID

Zgodnie z nową definicją ekspertów, zespół long-COVID to przewlekła choroba związana z infekcją, która pojawia się po zakażeniu SARS-CoV-2 i utrzymuje się przez co najmniej 3 miesiące w postaci ciągłej, nawracającej i ustępującej choroby lub stanowi postępujący stan chorobowy, który wpływa na jeden lub więcej narządów.

Za nową definicją zespołu long-COVID stoi grupa ekspertów współpracujących z National Academies of Sciences, Engineering and Medicine (NASEM).

Zespół long-COVID: jakie objawy powoduje?

U osób cierpiących na zespół long-COVID może występować jeden lub więcej objawów z długiej listy. To duszność, szybkie bicie serca, skrajne zmęczenie, złe samopoczucie po wysiłkowe lub zaburzenia snu. W przebiegu zespołu long-COVID może wystawić śródmiąższowa choroba płuc, arytmie, zespół posturalnej tachykardii ortostatycznej. A także mięśniowe zapalenie mózgu i rdzenia/zespół chronicznego zmęczenia, cukrzyca lub inne choroby autoimmunologiczne. Może dojść do zaostrzenia wcześniejszych schorzeń.

Co ważne, zespół long-COVID może nastąpić po zakażeniu SARS-CoV-2 o dowolnym nasileniu. W tym po infekcjach bezobjawowych. Niezależnie od tego, czy zostały pierwotnie rozpoznane, czy nie.

Po co potrzebna jest spójna definicja?

Wcześniej zaproponowano kilka roboczych definicji i terminów dotyczących zespołu long-COVID, ale nie ustalono żadnej wspólnej. Dotychczasowy brak konsensusu w tej sprawie był problematyczny, szczególnie dla osób, które na tę chorobę cierpią. Amerykańskie CDC oszacowały niedawno, że 17,8% dorosłych w USA doświadczyło już zespołu long-COVID.

Nowa definicja, stare problemy

Nowa definicja nie usuwa wprawdzie problemu oceny klinicznej. Jednak jej zaletą jest uświadomienie lekarzowi rzeczywistego prawdopodobieństwa, że dziwne objawy u pacjenta są zarówno rzeczywiste, jak i mogą być powiązane z zespołem long-COVID. Jednym z ważnych punktów definicji jest fakt, że inne schorzenia, jak np. zespół chronicznego zmęczenia, mogą stanowić część obrazu klinicznego zespołu long-COVID.

Definicja NASEM wprowadza również termin, jakim jest przewlekła choroba związana z zakażeniem (infection-association chronic condition; IACC). Jest to ważne, ponieważ jest to większa grupa schorzeń, których częścią jest long-COVID. Pojęcie IACC podkreśla powiązanie long-COVID z innymi stanami, które mogą wynikać z różnych zakażeń. Umożliwia to klinicystom, badaczom i urzędnikom systemów opieki zdrowotnej identyfikację i właściwe niesienie pomocy cierpiącym na chorobę lub niepełnosprawność w wyniku zakażenia SARS-CoV-2.

Zespól long-COVID może dotknąć każdego

Definicja podkreśla, że zespół long-COVID może dotknąć każdego. Osoby różnych ras, w różnym wieku, różnej płci czy żyjące w różnych warunkach. Nie oznacza to co prawda, że każda osoba jest narażona na takie samo ryzyko zespołu long-COVID.

W raporcie zastrzeżono, że przyjęta definicja „będzie ewoluować w miarę pojawiania się nowych dowodów i dojrzewania zrozumienia zespołu long-COVID”. Zespół redakcyjny wzywa do ponownego rozpatrzenia tych kwestii w okresie nie dłuższym, niż 3 lata.

Warto przeczytać także: FLIRT- nowe warianty SARS-CoV-2

Źródło:

Tomasz Dzieciątkowski

Chcesz udostępnić nasz artykuł ?

Wystarczy, że podasz źródło: szczesliwie.pl