Wybrano nowy zarząd Ogólnopolskiego Związku Pracodawców Szpitali Powiatowych

Walne Zgromadzenie OZPSP na prezesa wybrało ponownie Waldemara Malinowskiego. Ogólnopolski Związek Pracodawców Szpitali Powiatowych odgrywa ważną rolę w polskim systemie ochrony zdrowia. Organizacja działa m.in. w kwestiach dotyczących finansowania placówek medycznych i rozwiązaniach systemowych w opiece zdrowotnej.

Skład nowego zarządu

Walne Zgromadzenie Ogólnopolskiego Związku Pracodawców Szpitali Powiatowych (OZPSP) odbyło się 12 czerwca. W trakcie wybrano nowy zarząd organizacji:

  •  Waldemar Malinowski – Prezes
  •  Krzysztof Żochowski – Wiceprezes
  •  Tomasz Paczkowski – Wiceprezes
  • Adam Styczeń – Członek Zarządu
  • Mariusz Trojanowski – Członek Zarządu
  • Paweł Pikul – Członek Zarządu

OZPSP odgrywa kluczową rolę w polskim systemie ochrony zdrowia. Organizacja działa m.in. w kwestiach dotyczących finansowania placówek medycznych i rozwiązaniach systemowych w opiece zdrowotnej.

OZPSP systematycznie zbiera i analizuje dane ze szpitali, ukazując niewystarczające finansowanie oraz dostosowanie wzrostu wycen przez NFZ do rosnących kosztów działalności. Problemy te wynikają m.in. z ustawowych podwyżek wynagrodzeń oraz wzrostu cen leków, wyrobów medycznych, sprzętu i innych kosztów operacyjnych.

Ewa Kurzyńska

Chcesz udostępnić nasz artykuł ?

Wystarczy, że podasz źródło: szczesliwie.pl